Novinka ve vybavení I.

Do našeho přístrojového vybavení jsme zařadili analyzátor kvality sítě C.A 8334 přístroj pro komplexní analýzu sítí včetně záznamu harmonických a poruchových jevů.

Režim měření (základní)
Měření TRMS napětí a proud (AC + DC) až do 6500 A / 960 V, PEAK U a I, f
Výpočet In (proud neutrálního vodiče), AVG (průměrných hodnot), THD, CF, PST - Flicker, KF, DF, f, nesymetrie mezi fázemi
Zobrazení: ocsiloskopický graf, tabulka, Fresnelův diagram
Režim harmonické analýzy
Analýza harmonické složky proudu, napětí a výkonu
Výpočet hodnoty jednotlivých harmonických až do 50-té (v % a RMS) a jejich fázového posunu vůči základní harmonické. Umožňuje zobrazení a výpočet směru toku harmonických složek a jeho vlivu na ohřev neutrálního vodiče.
Režim výkonové analýzy
Umožňuje měření činného, zdánlivého a jalového výkonu, energie a cos φ
Režim sledování přechodných dějů
Tento režim umožňuje zachytit přerušení dodávky elektrické energie, špičky, zapínací proudy atp. Spouští se při překročení nastavené meze. Vzorkovací kmitočet 12,8 kHz. Funkce ZOOM.
Režim záznamu
V tomto režimu je možno dlouhodobě sledovat až 22 parametrů sítě (nastavitelný START, STOP, perioda vzorkování)
Režim alarmů

Registrace překročení nastavených mezí

Posouzení kvality elektrické energie podle ČSN EN 50160 včetně statistik, záznamů harmonických, přechodových a poruchových jevů

C.A 8334 - Třífázový analyzátor elektrických sítí

 

 

 

Rychlý kontakt

Aleš Tománek

Písková 1261, Chotěboř, 583 01
Česká republika

+420 773 222 377 , +420 731 736 836

E-mail: revize[at]a-t.cz
WWW: http://www.a-t.cz

Číslo osvědčení:12566/5/17/R-EZ-E1B

Evidenční číslo ČEZ: 99-713