Popisné schéma: IP 12XY

1 - První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.

2 - Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.

X - Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.

Y - Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

 

Ochrana před vniknutím pevných cizích předmětů

První číslice

Stupeň krytí

Krátký popis

Definice

IP 0X bez ochrany bez ochrany
IP 1X dlaní velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2X prstem malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3X nástrojem drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4X nástrojem velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5X jakoukoli pomůckou prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6X jakoukoli pomůckou prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

 

 

Ochrana proti vniknutí vody

Druhá číslice

Stupeň krytí

Krátký popis

Definice

IP X0 bez ochrany bez ochrany
IP X1 kapající ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP X2 kapající při sklonu do 15° ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP X3 šikmo dopadající ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP X4 stříkající ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP X5 tryskající ochrana před tryskající vodou
IP X6 při vlnobití ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP X7 ponoření ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP X8 trvalém ponoření pod tlakem ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Rychlý kontakt

Aleš Tománek

Písková 1261, Chotěboř, 583 01
Česká republika

+420 773 222 377 , +420 731 736 836

E-mail: revize[at]a-t.cz
WWW: http://www.a-t.cz

Číslo osvědčení:12566/5/17/R-EZ-E1B

Evidenční číslo ČEZ: 99-713