Poradenství a služby

  • Vypracování a vedení dokumentace dle platné legislativy (elektro revize a zkoušky)
  • Zpracování protokolů vnějších vlivů, dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 60079-10, Nařízení vlády 406/2004 Sb. se stanovuje, jaké vlivy působí v daném prostoru na elektroinstalaci, člověka a na daný prostor.
  • Odborné poradenství, posození projektů, předkolaudační prohlídky, bezpečnostní kontroly stavu instalace vlivem provozu.
  • Posouzení a optimalizace spotřeby energií
  • Kompletní analýza a měření elektrické sítě. Provádímě jak krátkodobé měření (v řádech hodin) tak i dlouhodobé (dny, týdny).
  • Termografické měření oteplení rozvaděčů, prvků v rozvaděči včetně zpracování dokumentace z měření.
  • Provozní měření intenzity umělého osvětlení
  • Přihlášky odběrných míst ČEZ a E.ON
  • Školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/78Sb.