Revize hromosvodů

  • Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku požáru a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.
  • Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90.Zde se jedná o straší objekty realizované dle této normy.
Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 roky
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let
  • Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3. Zde se jedná o nové instalace.
Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy - úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 2 roky 4 roky 1 rok
  • Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

Hromosvod se zřizuje na objektech, kde by mohl výboj blesku:

  • ohrozit životy a zdraví lidí (bytové domy, nemocnice, hotely, nádraží, obchodní domy, školy…)
  • způsobit poruchu na zařízení (elektrárny, vodárny, plynárny, trafostanice…)
  • způsobit škody hospodářské, kulturní (výrobní haly, sklady, stáje, stodoly, sýpky…)
  • ohrozit důležité objekty (muzea, galerie, výstavní síně, nebo objekty v jejich sousedství, které by je případně ohrozily požárem)