Revize strojů a elektrospotřebičů

Norma ČSN 33 1600 ed.2 s účinností od 31. 12. 2010 nahrazuje ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 331610 z března 2005, které do uvedeného data platí společně s touto normou.

Pro revize elektrických spotřebičů se provádí v souladu s normou ČSN 33 1610 ed.2. Norma stanovuje lhůty, kdy se revize provádějí a specifikaci co jsou elektrické spotřebiče.

Elektrický spotřebič je: lednička, mikrovlnná trouba, varná konev, PC, monitor, tiskárna, lampa, nabíječka pro mobilní telefony…

Při revizi se provádí:

  • prohlídka - zda spotřebič není mechanicky poškozen
  • měření - spotřebič se odpojí od sítě a provedou se potřebná měření
  • funkční zkouška - spotřebič se opět připojí k síti, uvede se do chodu, zda nevykazuje abnormality
  • vystavení protokolu - zaznačení identifikačních údajů, výsledků revize a vystavení protokolu.

Pro stanovení lhůty kdy se mají revize provést je potřeba zařadit spotřebič a nářadí do některé ze skupin podle jejich užívání uvedených v normě ČSN 33 1610 ed.2 :

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Skupina C - spotřebiče používané při řemeslné činnosti ve vnitřním prostoru

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Revize elektrických spotřebičů skupiny A se provádí před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz čl. 5.2 bod 1)

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

skupina el. spotřebičů

třída ochrany

nepřipevněné spotřebiče držení v ruce

Kontroly

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

Revize

ostatní nepřipevněné spotřebiče

Kontroly

ostatní nepřipevněné spotřebiče
Revize

B

I
II a III

před použitím 3 měsíce
6 měsíců
před použitím  6 měsíců
C

I
II a III

před použitím

6 měsiců
12 měsíců

před použitím  24 měsíců
D

I
II a III

před použitím 12 měsíců před použitím  24 měsíců
E

I
II a III

před použitím 12 měsíců před použitím  24 měsíců