Revize elektroinstalací

Důvodů, proč revidovat elektroinstalaci, elektrospotřebiče, elektronářadí a ostatní elektrické zařízení je hned několik. Hlavním důvodem a varováním jsou již vzniklé škodní události. Požár způsobený závadami na elektroinstalacích je šestou nejčastější příčinou požáru.

Revize elektrických zařízení jsou prováděna proto, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem a zajistila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu.

ZE ZÁKONA SE MUSÍ PROVÁDĚT

 - výchozí revize (musí být provedena u každého nového elektrického zařízení před jeho uvedením do provozu, připojením do elektrické sítě.

 - pravidelné revize u administrativních budov, provozoven, výrobních a skladových prostor (u bytových prostor jsou doporučené!)

 - pravidelné revize u bytových prostor nejsou zákonem dané, nicméně v případě škodní události revizi pojišťovny vyžadují (doporučujeme revizi 1x za 5let, kontrolu např. kontrolu jističů, proud.chráničů, zásuvek vč. profilaxe rozvaděčů a koncových prvků apod. 1x za 1rok)

 - platná revize je nutná i v případě uplatnění plnění ze škodní události